Trong khi Thảo Tiên "sống nhờ pizza và khoai tây chiên", Mie Nguyễn lại cho rằng cơm Việt vẫn là nhất.