Những lát cá hồi tươi ngon cùng với cơm và rong biển được độc giả Tuấn Phong cuốn lại thuần thục và đẹp mắt, như một người Nhật thực thụ.

Tuấn Phong