Phơi mít chín làm món ăn
  • Mít chín đồng loạt ăn không hết, bán giá rẻ nên người dân Quảng Nam bổ ra lấy múi phơi khô.
Xem