Nôn ra máu do nghiện rượu
  • Bệnh nhân 42 tuổi ở Phú Thọ nhiều năm uống rượu, vào viện cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu, sốc mất máu mức độ nặng.
Xem