Có nên bỏ đường gân giữa lá xà lách khi ăn sống?
Xem