Ngày cuối tuần bạn hãy dành thời gian sum họp cùng gia đình, bạn bè trước khi bước vào những ngày làm việc bận rộn đầu tuần. Dưới đây là một vài gợi ý về địa điểm.